دوشنبه، آبان ۱۵، ۱۳۹۱

رتبه بندی شاخص کامیابی سال 2012 برای یکصدو چهل دو کشور جهان


این تحقیقات توسط موسسه لگاتوم در لندن انجام شده است 
متوسط امتیاز کامیابی از هشت زیربخش تشکیل می شود
و ضریب آنها را شخصا می توانید تغییر دهید:

1 ـ اقتصاد

2 ـ فرصتها و تسهیلات تاسیس یک شرکت یا سازمان 
3 ـ سیستم حکومتداری
4 ـ سیستم آموزشی
5 ـ سیستم سلامت و بهداشت
6 ـ امنیت و ایمنی
7 ـ آزادی های فردی
8 ـ سرمایه اجتماعی

نتیجه این پژوهش را از اینجا ببینید

سمت چپ صفحه لینک جدول کامل نتایج، روش پژوهش و سایر اطلاعات در دسترس شماست

هیچ نظری موجود نیست:

Free counter and web stats